Welkom bij Petje af 's Hertogenbosch
Wil je je aanmelden of wil je iets betekenen voor Petje af? Bel gerust met Annemiek 088-3301143 of met Saskia 088-3301113.

opening Petje af 's-Hertogenbosch

Meer over Petje af

Dit maakt Petje af uniek

  • Jarenlange landelijke kennis, kunde en ervaring gecombineerd met lokaal draagkracht
  • Ondersteunt gemeenten in het bevorderen van kansengelijkheid
  • Aanvullend programma op het regulier onderwijs
  • Nauw contact met schoolbesturen en diverse jeugdorganisaties binnen de gemeente
  • Het concept is langlopend, beproefd en snel inzetbaar

Het Petje af programma

Petje af Programma 's Hertogenbosch

Onze partners

Contact

Petje af Noordoost Brabant
Locatie Vught
Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg
5262 EP Vught

Locatie 's-Hertogenbosch
Jongerencentrum Noord
Geerke 8
5235 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
Orlando di Lassostraat 8
5216 GZ 's-Hertogenbosch

noordoost-brabant@petjeaf.nl
088-3301143

Locatiemanagers
Annemiek Weyers
annemiek.weyers@petjeaf.nl

Saskia Stads
saskia.stads@petjeaf.nl

Programmacoördinator
Patricia van der Horst
patricia.vanderhorst@petjeaf.nl

Interne vertrouwenspersoon
Laura van Laar
laura.vanlaar@petjeaf.nl

ANBI 862698157
Bank NL 72 INGB 0008 2413 96
KvK 83030107

Volg Petje af 's Hertogenbosch

Volg Petje af
's Hertogenbosch