Wie zijn wij?

Contact

Petje af Den Haag
RKBS De Vuurvlinder
Diamanthorst 10
2592 GH Den Haag

Postadres
Dr. Lelykade 208 D
2583 CP Den Haag

Locatiemanager
Fatima Zohra Lamzirâ
fatimazohra.lamzira@petjeaf.nl
088 330 11 32

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: John J. Swildens
Secretaris: Dorothe Appels
Penningmeester: Pierre A.C.M. van Aalst
Leden: Rob Rosier 

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088-3301100

Wij hebben een ANBI-status
RSIN: 8583 08 812

Volg Petje af Den Haag

Volg Petje af
Den Haag