Penningmeester

Ben jij de bestuurder die kinderen een warm hart toedraagt en ze in de gemeente Goes extra kansen geeft op weg naar hun toekomst? 

Over Stichting Petje af
Ieder kind heeft talenten en mogelijkheden. Helaas zijn er veel kinderen in Nederland die door hun leefsituatie hun talenten en mogelijkheden niet kunnen ontdekken en benutten. Daarom zijn die kinderen van 10 t/m 14 jaar bij Petje af welkom zich te ontplooien voor hun toekomst. We bieden deze kinderen prikkelende, leerzame praktijkervaringen waardoor zij hun wereld vergroten. Ze worden bewust van hun talenten, weten wat de wereld te bieden heeft en ontdekken wat zij leuk vinden. We creëren ontmoetingen met inspirerende gastdocenten/rolmodellen, komen in aanraking met verschillende beroepen, bezoeken musea en doen gezonde activiteiten. Er worden veel deuren geopend die anders gesloten zouden blijven. Door te weten welke mogelijkheden er allemaal zijn, weet een kind waar hij goed in is, wat hij later allemaal zou willen, krijgt hij zelfvertrouwen en perspectief voor de toekomst.

Landelijke koepelorganisatie
De Koepel van Stichting Petje af bestaat uit verschillende, separaat opererende lokale stichtingen en wordt gefaciliteerd/geadviseerd door Stichting Petje af Nederland (koepelorganisatie). Ieder plaatselijk initiatief, zo ook Petje af Goes, kent haar eigen identiteit en oorsprong en krijgt vrijheid binnen de afgesproken kaders.

Functieomschrijving Penningmeester Petje af Goes
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Petje af-groep. De locatiemanager zorgt voor alle organisatorische zaken die nodig zijn om Petje af Goes een succes te laten zijn.

Taken en de verantwoordelijkheden:
-          Je hebt affiniteit met deze doelgroep en de doelstelling van Petje af Nederland.
-          Samen met de andere bestuursleden stuur je de locatiemanager aan.
-          Je spart met de andere bestuursleden en de locatiemanager over zaken aangaande de ontwikkeling van Petje af Goes en de individuele groepen.
-          Je zorgt samen met de andere bestuurders en de locatiemanager voor voldoende inkomsten via fondsen en bedrijven. Je onderhoudt hiertoe contacten met o.a. gemeente en fondsen.
-          Je stelt de jaarlijkse begroting op en draagt zorg voor de financiële verantwoording richting gemeente en fondsen. Samen met het bestuur stel je het jaarverslag met daarin ook de financiële verantwoording op.
-          Je beheert en bewaakt de budgetten en bent de vaste contactpersoon van de accountant.
-          Je bent een ambassadeur voor Petje af, zet je netwerk in en bouwt aan een netwerk en zorgt mede voor ingangen voor de locatiemanager.
-          Je hebt tijd om je voor een aantal uren per maand voor Petje af Goes in te zetten
-          Je wilt kinderen een kans geven!

Petje af biedt:
Een interessante (onbezoldigde) toezichthoudende rol bij een ambitieuze maatschappelijk betrokken stichting op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Petje af heeft jarenlange ervaring met het opzetten van een weekendschool en biedt daarvoor alle materialen en ondersteuning die nodig zijn.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar bestuur.goes@petjeaf.nl of neem contact op met de voorzitter van Petje af Goes: Carool Maas, 06 – 53 13 24 85

  

Volg Petje af Goes

Volg Petje af
Goes