KANSEN CREËREN WE SAMEN -

Om kansengelijkheid te bevorderen is het van belang dat verschillende lagen in de maatschappij met elkaar samenwerken. In de visie van Petje af vormt de gouden driehoek van de 3 O’s: Onderwijs, Ondernemers en Overheid een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van kinderen. De kinderen van vandaag zijn immers de werknemers en betrokken inwoners van morgen. Al deze partijen hebben groot belang bij de ontwikkeling van kinderen en vormen dan ook het ideale draagvlak van onze Petje af-locatie.

Eén van de onderwijspartners van Petje af Hart van Brabant is Fontys. Studenten van Fontys Pedagogiek begeleiden de kinderen tijdens de Petje af-dagen en onderzoeken pedagogische vraagstukken. Communicatie-studenten adviseren ons m.b.t. de website en communicatiestrategie. Studenten Toegepaste Psychologie onderzoeken het vrijwilligersbeleid, ontwikkelen coachtrainingen en geven voorlichting. Onlangs heeft Bashar, student ICT aan Fontys, twee toffe gastlessen over programmeren gegeven aan de kinderen van Petje af Oisterwijk en Tilburg.

Bashar heeft daar in ieder geval een zaadje geplant bij Floris. Floris wil misschien wat met het beroep ICT doen, omdat het veel geld verdient en hij het leuk vindt om te doen. Floris vind het knap van zichzelf dat hij de opdrachten van Bashar snel begreep. Hij was bijvoorbeeld de eerste die de Arduino-lampjes aan kreeg en daar is hij heel trots op.

Petje af voor al die Fontys studenten die het ons mogelijk maken om ons programma uit te voeren en te ontwikkelen.

Volg Petje af Kaatsheuvel

Volg Petje af
Kaatsheuvel