Petje af Nederland

Beleid en verslag

Dagelijks bestuur
Petje af is een compact georganiseerde stichting, waarbij het dagelijks bestuur in handen ligt van directeur-bestuurder Brecht van Schendel. Het bestuur draagt zorg voor de strategische plannen, juridische zaken, huisvesting, het werven van (financiële) steun voor de missie van de stichting en voorlichting. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid en zorg voor haar betrokken medewerkers, is belast met de transitie en de daarbij behorende landelijke uitrol.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht benoemt en houdt toezicht op het bestuur. Hiervoor komen zij minimaal vier keer per jaar samen en wordt tussentijds geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft een diverse samenstelling waarbij rekening is gehouden met deskundigheid op juridisch, financieel en maatschappelijk-onderwijskundig terrein. De raad doet haar werk onbezoldigd en treedt af volgens een rooster, zoals vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit: de heer B. Wientjes (voorzitter), mevrouw J. Geel, de heer H. de Jong en mevrouw L. Comvalius.

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af