Petje af Nederland

Missie en visie

Aandacht voor talentontwikkeling is een belangrijke investering voor zowel het kind als de samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Mede door de Petje af-activiteiten ontwikkelen kinderen zich tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij actief bijdragen aan de maatschappij.

Missie
Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Visie
Om gelijke kansen te creëren, biedt Petje af kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG)
De Sustainable Development Goals, oftewel: Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten wereldwijd een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Petje af draagt hieraan bij door in Nederland te werken aan de doelen: (1) Geen armoede, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (10) Ongelijkheid verminderen en (17) Partnerschap om de doelstellingen te bereiken.

Naast dat we met ons programma aansluiten op de SDG’s vinden we het ook belangrijk om de Petje af-kinderen bewust te maken van de duurzaamheidsdoelen en iets terug te geven aan de maatschappij. De SDG-doelen worden daarom verwerkt in veel themablokken binnen het programma. De kinderen krijgen bijvoorbeeld les over duurzame kleding, de circulaire economie en het verbouwen van gezond voedsel. Kijk voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen op www.sdgnederland.nl

Onze partners

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af