15 jaar Petje af: Jarenlange samenwerking met het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar niemand er alleen voor staat. Om dat te bereiken steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven met kennis, geld, door hen een podium te bieden en door vrijwilligers te mobiliseren. Het fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk aan toenmalig prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

Het Oranje Fonds is voor Petje af een belangrijke partner. Ter stimulering van een nieuwe Petje af-locatie draagt het Fonds de eerste jaren substantieel financieel bij. Ook het Oranje Fonds viert dit jaar een lustrum want het bestaat 20 jaar! Een mooie aanleiding om met Melissa Evora, werkzaam bij het Oranje Fonds, in gesprek te gaan:  

Goede match
“Onze ervaring met Petje af is hartstikke goed. Het werk dat jullie doen past heel goed bij de doelstellingen van het Oranje Fonds. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en in de vormende fase van hun leven verschillende toekomstmogelijkheden ontdekken. Zo verbreden ze hun blikveld. Want kinderen maken bij jullie kennis met verschillende beroepen en sectoren zodat zij beter bekend raken met wat er mogelijk is. In die zin zijn wij een hele goed match.” 

Als programma adviseur Gelijke Kansen bij het Oranje Fonds werkt Melissa nauw samen met Petje af. Zo is ze verantwoordelijk voor de aanvragen van veel nieuwe Petje af-locaties. “We lezen de aanvragen en beoordelen hoeveel we financieel toekennen. Hierbij toetsen we altijd de lokale situatie. We kijken naar de lokale behoefte en hoe zo’n initiatief lokaal wordt ingebed zodat Petje af ook daar kans van slagen heeft. Hierdoor heb ik veel contact met initiatiefnemers van verschillende Petje af-locaties. En op het moment dat zij de verantwoording doen heb ik opnieuw contact met ze.   

Wat wilde jij, als kind, worden
Ik wilde graag juf worden. Het leek me heel leuk om op die manier kinderen te helpen. Ik ben uiteindelijk geen juf geworden, maar ik hoop wel nog over een aantal jaar mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Of ik er dan ook iets mee ga doen weet ik niet, want ik vind mijn werk bij het Oranje Fonds heel erg leuk. Ik kom dagelijks in contact met super inspirerende initiatieven die allemaal een positieve verandering teweeg willen brengen en gelijke kansen willen creëren. Ik vind het heel fijn dat we daar met ons werk aan bij kunnen dragen. 

Jarenlange samenwerking
De eerste toekenning aan Petje af was in 2009. De start van de samenwerking gaat dus al heel ver terug. Wij steunen vooral de start en de groei van een initiatief. In 2012 heeft Petje af deelgenomen aan het zogenaamde Groeiprogramma van ons Fonds, een ontwikkeltraject voor maatschappelijke organisaties die hun initiatief willen laten groeien. Dat is meer dan alleen een financiële ondersteuning. Zo besteden we aandacht aan het versterken van een organisatie, vergroting van de impact en geven we handvatten aan projectleiders om het initiatief naar een hoger niveau te tillen. De groei voor Petje af zit ‘m in de toename van het aantal locaties in Nederland. Ik wil onderstrepen dat ik het mooi vind dat een dergelijk initiatief als Petje af bestaat. Met een heldere methodiek waarvan bewezen is dat deze werkt, kijkend naar wat op lokaal niveau nodig is en vaak in samenwerking met scholen zodat het aanvullend is op het primaire onderwijs.” 

Samen tegen kansenongelijkheid
Melissa is, bij het Oranje Fonds, werkzaam binnen de pijler Gelijke kansen. “Binnen deze pijler kijken we hoe we kansenongelijkheid kunnen tegengaan en welke initiatieven we daarbij ondersteunen en op welke manier. Daar draagt Petje af aan bij. Uit het impactonderzoek dat jullie doen blijkt dat Petje af werkt en impact heeft. Samen met onze doelstellingen versterken we elkaar. Het is dan ook goed om elkaars ontwikkelingen te blijven volgen. Voor jullie lustrumcongres op 9 juni heb ik me in elk geval al ingeschreven!”

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af