15 jaar Petje af: in gesprek met directeur-bestuurder Brecht van Schendel

Vanwege dit lustrumjaar gingen we in gesprek met Brecht van Schendel, directeur-bestuurder van Petje af Nederland. Hiervoor bedachten de kinderen van Petje af de vragen. Die hebben we haar gesteld: 

Waarom wilde je bij Petje af werken?
“Voordat ik solliciteerde zag ik een filmpje over Petje af. Ik werd enorm geraakt door de kinderen die ik daar zag. Zelf heb ik vanuit huis veel meegekregen en dat is voor heel veel kinderen niet vanzelfsprekend. De plek waar je wieg heeft gestaan mag nooit bepalend zijn voor je toekomst. Maar dat is nog steeds wel zo en dat voel ik. Ik gun alle kinderen die kans om zich optimaal te ontwikkelen. Ik vond in Petje af een nieuwe en jonge organisatie met een programma waarvan ik overtuigd ben dat het kinderen kan helpen zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij had ik het gevoel dat ik met mijn achtergrond en ervaring in het onderwijs en bij een adviesbureau in de publieke sector veel kon brengen. Dat is inmiddels ruim 5 jaar geleden.

Is het leuk om bij Petje af te werken?
Ja!! Ik voel me zo verbonden met de kinderen en de doelstelling die we hebben. Hier werken is eigenlijk geen baan maar voelt voor mij als een missie of een roeping. Dat gevoel zit heel diep. Als ik kinderen spreek dan treft mij dat. Ik vind het heel erg leuk om aan een organisatie als Petje af te bouwen. Want we willen meer kinderen in Nederland kansen bieden. Dat is waar we op dit moment voor staan.

 ‘Petje af is geen doel maar een middel voor gelijke kansen voor alle kinderen’

Wat wilde jij vroeger worden?
Als kind keek ik naar de Olympische Spelen en het leek mij fantastisch dat het volkslied een keer voor mij klonk na een overwinning. Vroeger was ik goed in dansen en tennissen. Als tennisser meedoen aan de Olympische Spelen, dat leek mij wel wat! Ik had de mazzel dat ik de kans kreeg om te tennissen en over de Spelen kon dromen. Dat hebben veel kinderen niet. Door deze mogelijkheden ontdekte ik dat ik goed was in sporten en ben ik tennisleraar en docent bewegingsonderwijs geworden. Daarna heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd zodat ik kinderen beter kon begeleiden in hun ontwikkeling.  

Hoe ziet een werkdag als directeur voor Petje af eruit?
Eigenlijk kun je mijn taken onderverdelen in: Het aandacht vragen voor de kansenongelijkheid onder kinderen in Nederland, de groei en doorontwikkeling van Petje af en de facilitering en de ondersteuning van de lokale besturen. Petje af is een kleine organisatie. Dat betekent dat ik heel veel verschillende taken heb: van heel praktisch tot het uitdenken van de strategie. Het leukst vind ik het om zaadjes te planten, plannen te maken voor verbeteringen/de toekomst, nieuwe contacten te leggen en te vertellen over Petje af. 

Waarom is Petje af voor kinderen van 10 – 14 jaar?
Een van de redenen is dat we vinden dat kinderen zelfstandig naar Petje af moeten kunnen komen. Ook worden kinderen op deze leeftijd gevormd en zijn ze vatbaar voor beroepen. Daarnaast bieden we kinderen die naar de middelbare school gaan een vertrouwde plek om die overstap te kunnen maken.

Waarom heten we Petje af?
Het betekent: goed gedaan. Petje af is een compliment aan een ander.

Hoe zie je Petje af over 15 jaar?
Het liefst zou ik willen dat Petje af dan niet meer nodig is. En dat er in Nederland geen kansenongelijkheid meer bestaat. Of dat die kansenongelijkheid op een hele natuurlijke manier door de maatschappij en de scholen wordt opgelost waarbij kinderen die het nodig hebben extra mogelijkheden krijgen. Dan zijn er geen aparte organisaties meer nodig. Ik voorzie dat het nog wel even duurt eer we zover zijn. Daarom blijven wij aandacht vragen voor kansengelijkheid en het bieden van kansen aan alle kinderen. En willen we in 2026 graag 70 groepen met in totaal 1260 kinderen. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt en aandacht gehad voor de bestendiging van het pedagogische programma.

 ‘Samen zijn we sterker’

Petje af ziet al jaren dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Door corona is er nu volop aandacht voor. De uitdaging is zeer groot en daarom werken we veel samen met andere landelijke organisaties. We hebben ons verenigd binnen het SKB zodat we een gezamenlijke spreekbuis richting de politiek zijn. Samen bieden wij aanvullend en verrijkend onderwijs dat heel goed past naast het reguliere onderwijs waarmee we graag samenwerken.

‘Ieder beetje helpt’

 We hebben in de afgelopen 15 jaar gemerkt dat heel veel mensen zich inzetten voor kinderen van Petje af. Dat is prachtig om te zien. Kinderen hebben harder dan ooit initiatieven zoals Petje af nodig! Ik ben ervan overtuigd dat iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen aan het bestrijden van dit probleem. Als bedrijf, ondernemer, vanuit een school, vanuit de overheid, als bestuurder, coach, vrijwilliger, donateur, partner of als ambassadeur. Alle beetjes helpen. Ik ga graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen!”


Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af