Petje af als invulling voor de Rijke Schooldag

In het kader van “de Rijke Schooldag” stelt de overheid een nieuwe subsidie ter beschikking die scholen stimuleert een samenwerking met lokale partijen aan te gaan voor het aanbieden van buitenschoolse activiteiten gericht op talentontwikkeling en kansengelijkheid. Het programma van Petje af is daarom een zeer passende invulling voor deze Rijke Schooldag.

Op dit moment wordt ons programma op 50 verschillende plekken lokaal uitgevoerd. Hierbij faciliteert en ondersteunt Petje af Nederland de lokale afnemers in hun uitvoering.

Theory of Change
Onze Theory of Change (ToC) is de basis voor het programma. Kinderen werken gedurende het programma aan kerndoelen en indicatoren gebaseerd op de ToC. Dit houdt onder andere in: beroepsoriëntatie, talentonwikkeling, het bouwen aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van (burgerschaps)vaardigheden. Deze doelen doorlopen zij spelenderwijs, met een speciaal voor Petje af ontwikkeld bordspel. De ontwikkeling die kinderen maken blijft zodoende inzichtelijk en kan worden gekoppeld aan een digitaal volgsysteem.

Petje af binnen uw school?
Het programma van Petje af is bewezen effectief en heeft al duizenden kinderen ondersteund in hun ontwikkeling. Sinds schooljaar 2022-2023 is er de mogelijkheid het programma niet alleen in het weekend, maar ook door de week na schooltijd aan te bieden.

Voor scholen die het programma afnemen biedt Petje af Nederland een complete formule, landelijke samenwerkingen, een relevant netwerk, begeleiding en ondersteuning. De school zorgt voor de begeleiders, de invulling en uitvoering van het programma.

De uitvoering van het programma kan per locatie verschillen terwijl de uitganspunten hetzelfde blijven. Op sommige locaties bieden ze bijvoorbeeld wel of geen lunch, of meer of minder uren op een dag. Als school(bestuur) is de vorm en het aantal uren aan te passen naar de gewenste situatie.

Kwaliteit van Petje af
Om de kwaliteit en eenduidigheid van Petje af te waarborgen hebben wij handboeken met vele formats, waarin alles over het opzetten en de uitvoering van het programma staat omschreven (plug & play). Daarnaast onderzoeken wij eens in de 2 jaar onze impact en resultaten, komen we ter ondersteuning naar de groepen toe en bieden wij alle afnemers trainingen, intervisie en scholing. Zo werken wij volgens de uitgangspunten van Vreedzaam en bieden wij ter versterking van pedagogisch handelen op de groep het persoonlijk ontwikkeltraject Pedagogisch Tact via CPC van Marcel van Herpen aan.

Kosten van het programma
De kosten om het product Petje af aan te schaffen en uit te voeren betreft een eenmalige afdracht voor onder andere materialen, formats, website en de inwerktraining. Vervolgens betaalt de afnemer jaarlijks een bedrag vanaf 1.000 euro per groep, voor de lopende ondersteuning en facilitering.

Samen helpen we kinderen die het nodig hebben in hun brede ontwikkeling! Draagt uw school daar ook aan bij?

Enthousiast?
Bent u enthousiast en heeft u interesse om Petje af op uw school aan te bieden als invulling van de Rijke Schooldag? Of wilt u Petje af aanbieden in het weekend binnen uw gemeente? Stuur dan een mail naar post@petjeaf.nl. Binnen 5 dagen nemen we telefonisch contact op en plannen we een online bijeenkomst om te vertellen hoe u Petje af binnen uw school kan realiseren.

Klik hier voor een bestand met alle veelgestelde vragen en een overzicht welke stappen er genomen moeten worden om Petje af op te zetten.

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af