Resultaten impactonderzoek 2023 bekend!

Het afgelopen halfjaar voerden we bij Petje af ons tweejaarlijks impactonderzoek uit. Dit keer lag de focus op de vraag in hoeverre ons programma effectief is voor de ontwikkeling van een groter zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld van kinderen. Die ontwikkelingen zijn namelijk twee van onze kerndoelen uit de Theory of Change.

❓ De onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: ‘Wat is de ervaren effectiviteit van het programma van Petje af op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van kinderen?’❓

Veelbelovende resultaten
De resultaten zijn veelbelovend en suggereren dat beide doelen worden gerealiseerd! De hoge gemiddelde scores uit de vragenlijst duiden erop dat kinderen door Petje af een groter zelfvertrouwen (3.8 op schaal van 1-5) en een positiever zelfbeeld (4.06 op schaal van 1-5) ontwikkelen. Kinderen en alumni geven aan dat zij door het vele presenteren en de goede gesprekken met coaches een groter zelfvertrouwen ontwikkelden. Een positiever zelfbeeld ontwikkelden ze door de veilige en open sfeer in de groep!

Rapportcijfer 
Daarnaast beoordelen kinderen het programma met maar liefst een rapportcijfer 8.2! Kinderen, alumni en ouders gaven aan zeer tevreden te zijn over het diverse lesaanbod en de fijne sfeer in de groep.
Samenvattend: het Petje af programma wordt als effectief ervaren op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld!

Benieuwd naar de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en waar nog verbeterpunten liggen? Klik op deze link om de samenvatting en de factsheet te lezen. 

De gehele scriptie is op te vragen via post@petjaf.nl.

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af