nederland


Warning: Missing argument 4 for Seo::SeoTitle(), called in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/template-nederland.php on line 17 and defined in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/_inc/go.seo.php on line 9

Warning: Missing argument 5 for Seo::SeoTitle(), called in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/template-nederland.php on line 17 and defined in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/_inc/go.seo.php on line 9

Notice: Undefined variable: key2 in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/_inc/go.seo.php on line 78

Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/petjeaf/domains/petjeaf.nl/public_html/_inc/go.seo.php on line 79

088 33 0 11 00
Doe je ook mee?
Nederland
088 33 0 11 00
Home
Locatie starten?
Nieuws
Over Petje af Nederland
Werken bij Petje af
Contact
X Sluit menu
1 / 3

Petje af Nederland

Nederland is een ontwikkeld land waar veel kinderen het goed hebben. Toch vallen er helaas kinderen buiten de boot. Stichting Petje af is er voor deze kinderen met wie het niet goed gaat of dreigt te gaan.

Kinderen horen zich op jonge leeftijd niet druk te maken over hun toekomstkansen. Jonge kinderen horen geen negatief (zelf)beeld te hebben of te ontwikkelen. Nooit! Kinderen hebben recht om op te groeien binnen een stabiele en veilige omgeving. Ze mogen worden wie ze zijn.

Over Petje af Nederland

Over Petje af Nederland

Onze missie
Nederland is een ontwikkeld land waar veel kinderen het goed hebben. Toch vallen er helaas kinderen buiten de boot. Stichting Petje af is er voor deze kinderen met wie het niet goed gaat of dreigt te gaan.

Kinderen horen zich op jonge leeftijd niet druk te maken over hun toekomstkansen. Jonge kinderen horen geen negatief (zelf)beeld te hebben of te ontwikkelen. Nooit! Kinderen hebben recht om op te groeien binnen een stabiele en veilige omgeving. Ze mogen worden wie ze zijn.

Vanuit deze gedachten formuleren wij onze missie als volgt:

“Bij Petje af vinden wij het belangrijk dat ieder kind op zoek kan gaan naar zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden door het aanbieden van diverse nieuwe (leer)ervaringen. Wij willen bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en hiermee een bijdrage leveren aan een positiever zelfbeeld. We willen de kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen leven om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Dit doen we
Stichting Petje af zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Onze kinderen (10 t/m 14 jaar) komen uit buurten waar zorgen over bestaan. Bij Petje af zijn wij er allemaal van overtuigd; de plek waar een wieg heeft gestaan mag nooit de kansen in de toekomst bepalen. Te veel kinderen groeien in Nederland  op met de gedachten; “ik hoor er niet bij” en “ik weet niet wat ik kan”. Stichting Petje af reikt een multitool aan om het talent van deze kinderen te ontwikkelen, het zelfvertrouwen en hun wereld te vergroten. Petje af schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en toekomstdromen van morgen.

Onze formule (ver)kent talent, ontwikkelt basisvaardigheden, beperkt schooluitval, opent deuren, creëert nieuwe ontmoetingen en inspireert (jonge) mensen.

Zo doen we het
Weekendschool Petje af werkt met een beproefde, praktijkgerichte methode gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 28 zondagen verdeeld over zeven blokken van vier weken. Per blok komt een verschillend beroep aan bod. Centraal hierin staan praktijkervaring en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten. De Petje af methode stimuleert de talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Geen schoolboeken voor ons dus. Petje af opent deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven. De vrijwillige gastdocenten hebben bewezen interessante leerervaringen voor de kinderen tot stand kunnen brengen. Andersom raken de gastdocenten tijdens het werken bekend met het talent en doorzettingsvermogen van onze kinderen.

SDG
Deze SDG Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten wereldwijd een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Petje af draagt hieraan bij door in Nederland te werken aan doel 1 (armoede), doel 4 (onderwijs) en doel 10 (ongelijkheid verminderen). Kijk voor meer informatie over deze doelen op: www.sdgnederland.nl

Governance Structuur

Dagelijks bestuur
Petje af is een compact georganiseerde stichting, waarbij het dagelijks bestuur in handen ligt van directeur-bestuurder Brecht van Schendel. Het bestuur draagt zorg voor de strategische plannen, juridische zaken, huisvesting, het werven van (financiële) steun voor de missie van de stichting en voorlichting. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid en zorg voor haar betrokken medewerkers, is belast met de transitie en de daarbij behorende landelijke uitrol.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht benoemt en houdt toezicht op het bestuur. Hiervoor komen zij minimaal vier keer per jaar samen en wordt tussentijds geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft een diverse samenstelling waarbij rekening is gehouden met deskundigheid op juridisch, financieel en maatschappelijk-onderwijskundig terrein. De raad doet haar werk onbezoldigd en treedt af volgens een rooster, zoals vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit: de heer B. Wientjes (voorzitter), mevrouw J. Geel en de heer H. de Jong.

Founding Partners

Vanaf de eerste planvorming in 2006, tot aan het hernieuwde strategische plan “Petje af in de buurt(en)”, hebben verschillende partners zich aan Petje af gecommitteerd. Van het bedrijfsleven tot vermogensfondsen, van individuen tot groepen, de Petje af methodiek is beproefd en succesvol gebleken. De afgelopen jaren is de methodiek vertaald naar een complete formule. De Petje af-formule draagt bij aan de schaalbaarheid zonder haar kerntaak uit het oog te verliezen. Ons doel: Petje af in iedere buurt. Een kleinschalige voorziening welke een verschil voor kinderen maakt. Onze Founding Partners zijn Stichting Kinderpostzegels Nederland, Oranje Fonds en De Maatschappij voor handel en Nijverheid. Hieronder komen zijn aan het woord:


Stichting Kinderpostzegels Nederland over Petje af
Eén van de founding partners van Petje af is Stichting Kinderpostzegels Nederland. Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Ze wil dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin zij opgroeien - de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen. Ze geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Dit doet zij in programma's, samen met kinderen, volwassenen en organisaties, zoals Stichting Petje af, die haar visie delen.

Eén van de programma´s in Nederland is ´Preventie schooluitval´. Binnen dit programma richt Kinderpostzegels zich voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen in de overgangsfase van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De activiteiten van Stichting Petje af sluiten hier naadloos op aan.

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl

Oranje Fonds over Petje af
Petje af is deelnemer aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Hiermee biedt het Oranje Fonds sociale pioniers, naast financiële ondersteuning, een intensief coaching- en trainingsprogramma om lokale initiatieven zo nationaal verder te laten groeien. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk. Sindsdien zijn zij het beschermpaar van de organisatie. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 28,7 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Eline Crins, projectadviseur Oranje Fonds: “Bij het Oranje Fonds gaat het altijd om initiatieven die ontmoeting tussen mensen bevorderen of die mensen een kans geven in de maatschappij. Bij Petje af gebeurt dit allebei. Door Petje af ontmoeten de vrijwillige gastdocenten en de kinderen elkaar en leren ze van elkaar. En het belangrijkste, de kinderen krijgen een kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en hebben zo een betere kans om mee te doen in de samenleving. Als projectleider van het Groeiprogramma heb ik intensief contact met de mensen van Petje af. Tijdens de diverse bijeenkomsten en workshops, maar ook tijdens werkbezoeken en voortgangsgesprekken. Het enthousiasme van initiatiefnemers Daan en Walter werkt aanstekelijk!”


De Maatschappij 
De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, kortweg De Maatschappij, is hét landelijk onafhankelijk netwerk voor ondernemers, medewerkers van overheid- en onderwijsinstellingen. We gaan open en onbevangen met elkaar in gesprek en inspireren elkaar om verder te denken dan ons eigen vakgebied en eigenbelang. Ook nemen we initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving. En ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de samenleving. 

Petje af is zo’n initiatief. Door het oprichten van weekendscholen krijgen kinderen in achterstandsituaties kansen om de samenleving beter te leren kennen en begrijpen. Zo worden hun kansen voor de toekomst vergroot. Hoe meer kinderen die kans krijgen, hoe beter! Daarom helpen wij graag met het oprichten van lokale weekendscholen en het vinden van geschikte locaties en gastdocenten.

Meer weten over De Maatschappij? Kijk dan op www.de-maatschappij.nl voor een overzicht van lokale afdelingen (departementen) en onze activiteiten. U bent van harte welkom!


Interview Petje af in Maatschappij Belangen

Erkenning & waardering

Soldaten van Oranje
In juni 2012 ontvingen de jonge oprichters van Petje af, Walter Roza en Daan van de Voort, uit handen van Mevrouw Karin Hazelhoff Roelzema, de weduwe van de Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff, een onderscheiding. Deze onderscheiding geeft de bevestiging dat Stichting Pet je af een aanwezig probleem in de samenleving effectief te lijf gaat.

“Het is een eer en ietwat ongemakkelijk dat wij als oprichters zijn gekend voor onze inzet richting een betere samenleving. Het is ons een genoegen om bij te mogen dragen aan het gedachtegoed van Erik Hazelhoff – Dè Soldaat van Oranje. Wij hopen ons werk, gesterkt met deze onderscheiding, nog lang te kunnen voortzetten.”

HKH Prinses Máxima viert vijfjarig Jubileum mee
Op 7 september 2012 werd het eerste lustrum van Weekendschool Stichting Petje af gevierd. De dag stond volledig in het teken van de Petje af kinderen. Naast onze kinderen waren onze verschillende relaties aanwezig in het theater wat speciaal voor deze bijzondere dag open ging. Hare Koninklijke Hoogheid (toenmalig) prinses Máxima vierde ons eerste lustrumfeest met ons mee. Dat maakte deze dag extra bijzonder en onvergetelijk. Het was een mooie bevestiging van onze inzet en kroon op ons werk.

Koninklijke waardering voor Petje af
Weekendschool Stichting Petje af ontving op 26 juni 2014, uit handen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, een groeicertificaat. De uitreiking hiervan markeert het succesvol doorlopen van de eerste fase van het Groeiprogramma III. Dit programma biedt Petje af de mogelijkheid om het lokaal bekende weekendschoolconcept uit te breiden naar andere locaties in het land.

 “Wij, Walter Roza en Daan van de Voort, zijn als oprichters apetrots op het groeicertificaat. Ieder jaar laten we onze honderden kinderen, vrijwilligers en betrokken ouders ervaren dat Petje af werkt en bijdraagt aan de ontwikkeling van onze kinderen. Mede door de goede samenwerking met onze Founding Partners - het Oranjefonds en Stichting Kinderpostzegels - wordt vroegtijdige schooluitval bestreden en worden wekelijks nieuwe ontmoetingen geïnitieerd. Het doorlopen van het groeiprogramma opent ook voor ons deuren. Deze koninklijke waardering, in de vorm van een certificaat, geeft veel nieuwe energie”.

Partners

Contactgegevens

Centraal Bureau Petje af Nederland

Adres:
Grote Koppel 12
3813 AA Amersfoort

post@petjeaf.nl

088 33 0 11 00

Bankrekeningnummer:
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon:
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10 
laura.vanlaar@petjeaf.nl 

Mail: post@petjeaf.nl of Bel: 088 33 0 11 00

Volg ons op Social Media