Petje af Nederland

Veelgestelde vragen

Ik wil zelf een Petje af starten in mijn gemeente. Kan dat?

Ja zeker! Wij vinden dat ieder kind dat Petje af nodig heeft, toegang moet kunnen hebben tot het programma van Petje af. Wij zoeken daarom initiatiefnemers die zich willen inzetten voor de toekomst van talentvolle kinderen en een Petje af-vestiging in hun gemeente willen opzetten. Zo kunnen wij er zijn op iedere plek in Nederland, waar dat nodig is.

Welke stappen moet ik als initiatiefnemer doorlopen?

Stap 1: Kennismaking
Alles begint met een eerste kennismakingsgesprek. Stuur een mail naar post@petjeaf.nl en vermeld hierin kort jouw achtergrond en om welke gemeente het gaat. Wij nemen contact met je op om een (digitaal) kennismakingsgesprek in te plannen. In dit gesprek vertellen we je aan de hand van een presentatie over het Petje af-programma, de organisatie en hoe we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken voor het opstarten van een Petje af-locatie in jouw gemeente.

Stap 2: Vormen initiatiefgroep
Zie je n.a.v. ons kennismakingsgesprek mogelijkheden voor jouw gemeente dan vragen we je een initiatiefgroep van ongeveer 5 personen om je heen te verzamelen waarin mensen vanuit de 3 O’s (onderwijs, lokale overheid en ondernemers) vertegenwoordigd zijn die samen met jou de mogelijkheden willen verkennen. Dit kunnen vanuit het onderwijs bijv. een schooldirecteur, leerkracht of intern begeleider zijn. Vanuit de gemeente schuiven vaak beleidsmedewerkers onderwijs/jeugd of (oud) wethouders aan. Onder ondernemers vallen zowel mensen met een eigen bedrijf als mensen in loondienst. Het belangrijkste is dat de mensen in de initiatiefgroep een groot (lokaal) netwerk hebben en dit willen inzetten voor kansen voor kinderen bij jullie in de buurt.

Stap 3: Draagvlakanalyse
Als initiatiefnemer ben je de voorzitter van de initiatiefgroep. Samen met Petje af Nederland maken jullie een plan om de slagingskansen in beeld te brengen. Alle leden van de initiatiefgroep onderzoeken in hun eigen netwerk, met hun eigen kennis en expertise, het draagvlak en de mogelijkheden voor het starten van een Petje af-vestiging. Je kunt hierbij denken aan het voeren van gesprekken met scholen, subsidiemogelijkheden bij de gemeente verkennen en een presentatie geven bij een lokale serviceclub om te inventariseren wie én op welke manier kan bijdragen aan het tot stand komen van een locatie. We zetten ons samen in voor de financiering en komen regelmatig (online) samen om de voortgang te bespreken. Als initiatiefnemer neem je het voortouw in de groep, zorg je dat we op planning blijven en fungeer je vaak als contactpersoon met Petje af Nederland.

Stap 4: Het bestuur vormen
Staan alle lichten aan het einde van de voorbereidingsfase op groen? Dan worden minimaal 3 (onbezoldigde) bestuursleden door de initiatiefgroep gezocht die de lokale Petje af-stichting oprichten. Dit proces loopt vaak parallel aan stap 3. In het bestuur neemt een vertegenwoordiging vanuit de 3 O’s plaats. Regelmatig zijn dit ook leden uit de initiatiefgroep.

Stap 5: Start Petje af
Het bestuur tekent de samenwerkingsovereenkomst met Petje af Nederland en neemt een locatiemanager aan om de locatie te gaan draaien. Petje af Nederland begeleidt de stichting in alle stappen die ze moet nemen, biedt toegang tot alle digitale handboeken, systemen en facilitering ter ondersteuning van de Petje af-vestiging. De Petje af-vestiging opent haar deuren vaak in september aan het begin van het nieuwe schooljaar of na de kerstvakantie.

Met de expertise en ervaring van de landelijke koepelorganisatie is een nieuwe locatie sneller gerealiseerd dan je wellicht op voorhand zou denken.

Kost het geld om Petje af op te zetten?

Petje af Nederland wil zoveel mogelijk kinderen in Nederland de Petje af-kans geven. Daarom is het voor ons belangrijk om te investeren in de begeleiding van nieuwe initiatieven. Voor de kosten die wij maken gedurende het begeleidingstraject vragen wij financiering bij fondsen aan. Hierdoor zijn er geen kosten voor de initiatiefnemer/groep voor het opzetten van een nieuwe Petje af-vestiging. Pas als na de onderzoeksfase alle lichten op groen staan en de lokale stichting daadwerkelijk wordt opgericht, worden er kosten in de vorm van een afdracht opgenomen in de begroting. De initiatiefnemer/groep betaalt dit dus niet uit eigen zak.

Hoe wordt Petje af gefinancierd?

Als zelfstandige stichting ben je zelf verantwoordelijk om de financiering binnen te halen. Je dekt de projectbegroting door donaties en schenking van landelijke fondsen (veelal bemiddeld door Petje af Nederland, Heb je nog nooit fondsen aangevraagd? Geen probleem! Petje af Nederland geeft workshops over fondsenwerving en voorziet je daarbij van alle benodigde formats (voorbeeldbrieven, projectplan, begroting).

Kan er een betaalde baan uit voortvloeien?

De functie van locatiemanager is een betaalde baan. Het lokale bestuur is de werkgever van de locatiemanager en daarmee verantwoordelijk voor het aannemen van deze persoon. De ervaring leert ons dat initiatiefnemers die graag uiteindelijk aan de slag willen als locatiemanager, dit kunnen realiseren door in het opstartproces te laten zien aan het bestuur dat zij de juiste persoon zijn voor de functie. Het bestuur is een onbezoldigde functie en de coaches ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Wat zijn de voordelen om je aan te sluiten bij de Petje af-koepel?

Petje af heeft jarenlange ervaring met het realiseren van een aanvullend (onderwijs)programma voor kinderen. We beschikken over een waardevol netwerk, (intentie)afspraken met fondsen voor financiering en begeleiden en adviseren je op alle gewenste gebieden zoals HRM en financiële zaken waardoor de opstart vergemakkelijkt wordt. De Petje af-methode ligt in blauwdruk geheel voor je klaar waardoor je zelf het wiel niet hoeft uit te vinden. Dit scheelt tijd en
geld. Daarbij sluit je je aan bij een landelijk netwerk en 35+ Petje af-groepen en collega’s met wie we samenwerken aan onze toekomstdroom: gelijke kansen voor kinderen. Samen hebben we meer slagkracht!

Kan ik ook andere dingen doen voor Petje af?

Jazeker! Wij nodigen iedereen uit, die hun talent wil inzetten om bij te dragen aan meer kansen voor kinderen, contact met ons op te nemen. Dit kan van alles zijn. Wil je bijvoorbeeld foto’s maken, een training geven aan onze collega’s, gastdocent worden, meedenken als adviseur in de organisatie, ambassadeur worden? Stuur een mail naar post@petjeaf.nl en wij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden!

Ik wil graag werken bij Petje af. Kan dat?

Er zijn verschillende manieren om actief te zijn bij Petje af. Kijk bij onze vacatures of doe mee als coach, gastspreker of ambassadeur!

Contact

Centraal Bureau
Petje af Nederland

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort
post@petjeaf.nl
088 33 0 11 00

 

Bankrekeningnummer
NL33 RABO 0124 165 184

Vertrouwenspersoon
Laura van Laar
088 - 33 0 11 10
laura.vanlaar@petjeaf.nl

Volg Petje af