Wie zijn wij?

Contact

Tel. algemeen:
088-3301136
Email:
Noordenveld@petjeaf.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Peter Frans
Secretaris: Roelien Edens
Penningmeester: André Steenbergen
Roel van der Wal
Ko Henneman
Dragoslav Milkovic
bestuur.noordenveld@petjeaf.nl

Intern Vertrouwenspersoon
Jan Bosma

Wij hebben een ANBI status
RSIN nummer: 8601 44 859

Volg Petje af Noordenveld

Volg Petje af
Noordenveld