Secretaris van het bestuur (onbezoldigd)

Wil jij bestuurder worden en kinderen begeleiden op weg naar hun toekomst?
 

Wil jij bijdragen aan de toekomstkansen van talentvolle kinderen? Bij Petje af vinden we dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen.

Stichting Petje af West-Brabant zoekt bestuursleden met een achtergrond in het onderwijs, bedrijfsleven en/of de (lokale) overheid.

 

Over Stichting Petje af

Ieder kind heeft talent en mogelijkheden. Helaas zijn er veel kinderen in Nederland die door hun leefsituatie hun talenten en mogelijkheden niet kunnen ontdekken en benutten. Door de coronacrisis zijn de ongelijke kansen bij kinderen pijnlijk zichtbaarder geworden.

Petje af biedt kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Landelijke organisatie
Stichting Petje af bestaat uit verschillende, separaat opererende stichtingen en wordt gefaciliteerd, geadviseerd en ondersteund door Stichting Petje af Nederland. Ieder plaatselijk initiatief kent haar eigen identiteit en oorsprong en krijgt vrijheid binnen de afgesproken kaders.Omschrijving bestuurslid Petje af West-Brabant
Als bestuurder bij Petje af West-Brabant kan jij het verschil maken en met jouw netwerk, kennis en kunde veel voor onze kinderen betekenen. Het is een interessante (onbezoldigde) toezichthoudende rol bij een ambitieuze maatschappelijk betrokken stichting. Samen bouwen we aan gelijke kansen voor alle kinderen, bouw jij met ons mee?

Het lokale bestuur is eindverantwoordelijk voor de locaties (Breda, Etten-leur, Oosterhout) in de regio. De locatiemanagers zorgen voor alle organisatorische zaken die nodig zijn om Petje af een succes te laten zijn. Het bestuur komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar en besteedt daarnaast afhankelijk van zijn rol en wat er speelt, een aantal uren per maand aan zijn bestuurswerk.

Taken en de verantwoordelijkheden:

-        Je hebt affiniteit met deze doelgroep en de doelstelling van Petje af;

-        Je bewaakt het overzicht van de jaarkalender met daarin de mijlpalen voor de stichting in het jaar;

-        Je bereidt de vergaderingen van het bestuur voor samen met de voorzitter;

-        Je onderhoudt de teamssite, de mailbox van het bestuur en zorgt voor de juiste toegang t.b.v. de administratie (zoals KvK, Belastingdienst, de bank)

-        Je behartigt samen met de andere bestuursleden en de locatiemanager de belangen binnen het onderwijs, de overheid en de ondernemers in de stad;

-        Je hebt standaard tijd om je voor een aantal uren per maand voor Petje af West-Brabant in te zetten en als de context daar om vraagt soms wat meer

-        Je wil kinderen een kans geven!


Interesse?

Heb je interesse in deze (onbezoldigde) toezichthoudende rol bij een ambitieuze stichting? Neem dan contact op!

Je kan je interesse bekend maken door een brief/mail en cv te sturen naar Marlies Groen in ’t Woud en Desi Arps via bestuur.west-brabant@petjeaf.nl. Deze zien wij graag voor 1 juni tegemoet. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met: Marlies Groen in ’t Woud 0648260598 of Desi Arps 0618750193.

Volg Petje af Oosterhout

Volg Petje af
Oosterhout